Tsui Wah Group

Tsui Wah headquarters, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung